ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท นิคโค ออยล์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มก่อตั้ง กุมภาพันธ์ 2544
ผลิตภัณฑ์ น้ำมันแปรรูปโลหะ น้ำมันล้างชิ้นงาน และน้ำมันอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงาน 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรติดต่อ 02-263-0155
โทรสาร 02-263-0156